Vragenlijst ter voorbereiding op de intake

Hoe gaat GOED Fysiotherapie te werk

Als je een eerste afspraak hebt gemaakt, telefonisch of via onze online aanmelden pagina, krijg je van ons:

  1. Een mail toegestuurd ter bevestiging van de afspraak
  2. Een aparte mail met de inlogcodes voor onze online vragenlijst
    Dit invullen kost ongeveer 5 minuten.

Deze vragenlijst is bedoeld ter voorbereiding op jouw eerste afspraak. De gegevens komen rechtstreeks in jouw eigen dossier terecht. Hiermee helpt je ons om meteen al goed inzicht in jouw klacht of hulpvraag te krijgen en we kunnen daardoor meer tijd en aandacht besteden aan jouw klacht tijdens de eerste afspraak

Als het niet lukt om de vragenlijst in te vullen of als de vragen niet aansluiten bij jouw specifieke klacht of hulpvraag dan vult de fysiotherapeut samen met jou bij de eerste afspraak alsnog de benodigde gegevens in.

Intake fysiotherapeutische diagnose

Bij de intake beoordelen we jouw pijnklacht of hulpvraag aan de hand van een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. Vervolgens komen we tot een fysiotherapeutische diagnose en stellen we in gezamenlijk overleg jouw behandelplan op.

Als er voldoende tijd is ingepland kan er direct aansluitend een eerste behandeling plaatsvinden, aangevuld met huiswerkoefeningen en adviezen hoe je het beste met jouw klachten om kunt gaan. Zie ook de pagina Fysiotherapie.

GOED Fysiotherapie : Alle aandacht voor jouw klacht!