Vragenlijst ter voorbereiding op de intake

Hoe gaat GOED Fysiotherapie te werk

Als u een eerste afspraak heeft gemaakt, telefonisch of via onze online aanmelden pagina, krijgt u van ons:

  1. Een mail toegestuurd ter bevestiging van de afspraak
  2. Een aparte mail met de inlogcodes voor onze online vragenlijst
    Dit invullen kost ongeveer 5 minuten.

Deze vragenlijst is bedoeld ter voorbereiding op uw eerste afspraak. De gegevens komen rechtstreeks in uw eigen dossier terecht. Hiermee helpt u ons om meteen al goed inzicht in uw klacht of hulpvraag te krijgen en we kunnen daardoor meer tijd en aandacht besteden aan uw klacht tijdens de eerste afspraak

Als het niet lukt om de vragenlijst in te vullen of als de vragen niet aansluiten bij uw specifieke klacht of hulpvraag dan vult uw fysiotherapeut samen met u bij de eerste afspraak alsnog de benodigde gegevens in.

Intake fysiotherapeutische diagnose

Bij de intake beoordelen we uw pijnklacht of hulpvraag aan de hand van een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. Vervolgens komen we tot een fysiotherapeutische diagnose en stellen we in gezamenlijk overleg uw behandelplan op. Als er voldoende tijd is ingepland kan er direct aansluitend een eerste behandeling plaatsvinden, aangevuld met huiswerkoefeningen en adviezen hoe u het beste met uw klachten om kunt gaan. Zie ook de pagina Fysiotherapie.

GOED Fysiotherapie : Alle aandacht voor uw klacht!