Wat houdt kinderfysiotherapie in?

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar, met een achterstand in hun motorische ontwikkeling of met problemen van specifieke motoriek. Kinderen kunnen moeite hebben op lichamelijk vlak maar ook op sociaal-emotioneel vlak. Met kinderfysiotherapie leren kinderen hun motorische vaardigheden verbeteren en ontwikkelen. Ook voor kinderen die door ziekte of handicap in hun bewegingsvrijheid worden beperkt, kan kinderfysiotherapie veel betekenen. Ze leren om op een praktische en zonodig aangepaste wijze optimaal te bewegen en te ontwikkelen. De bewegingstherapie sluit aan bij hun belevingswereld en verwachtingen.
U kunt mét of zonder verwijzing van de (huis)arts bij ons terecht. Kinderfysiotherapie wordt vergoed uit de basisverzekering.

Kinderfysiotherapie bij baby’s

Als ouders of het OKC vragen hebben over de motoriek van baby’s, kunnen ze bij de kinderfysiotherapeut terecht. Wij zien vooral veel baby’s met een voorkeurshouding, met een afplatting van het achterhoofd, baby’s met een slappe of juist gespannen motoriek, huilbaby’s, billenschuivers, baby’s met een OPBL, prematuren.

Kinderfysiotherapie bij peuters/kleuters

fotoBij twijfels over de motorische ontwikkeling van peuters en kleuters kunnen ouders contact opnemen met de kinderfysiotherapeut. Redenen om contact met de kinderfysiotherapeut op te nemen kunnen zijn: achterstand in de motorische ontwikkeling, bewegingsangst (niet durven klimmen/springen), ‘anders’ lopen (tenengang, laat lopen, voeten naar binnen of naar buiten gedraaid, veel vallen), moeite hebben met kleutervaardigheden (tekenen, kleuren, knutselen), een aangeboren aandoening (CP, OPBL).

Kinderfysiotherapie bij schoolkinderen en tieners

Schrijven is een vaardigheid waar veel schoolkinderen moeite mee hebben. De kinderfysiotherapeut kan zowel in de praktijk als op school ondersteuning bieden bij het verbeteren van de schrijfmotoriek en het adviseren van leerkrachten op het gebied van schrijven.

De kinderfysiotherapeut helpt ook bij vragen over de algehele motorische ontwikkeling (veel vallen, moeite met gymnastiek, moeite met fijne of grove motoriek). Ook bij een vertraagd herstel na blessures of bij vragen over bijvoorbeeld de houding (scoliose) kunt u bij ons terecht.

Therapeuten

Met vragen kunt u (via contact ) terecht bij onze kinderfysiotherapeut Bram van Bergen.

Locatie

Goed Nieuwendam, Johan van Hasseltweg 38,   1022 WV Amsterdam Noord