Het beweegprogramma ‘GOED op gewicht’

Goed op gewicht is een beweegprogramma voor mensen met Obesitas.
Tijdens dit programma krijgt u professionele begeleiding van een fysiotherapeut bij de aanpak van uw gewichtsprobleem. Het beweeg-programma wordt gehouden op onze locaties GOED Schellingwoude en GOED Nieuwendam.

Voor wie is ‘GOED op gewicht’ bedoeld?

Om in aanmerking te komen voor vergoeding bij deelname aan het beweegprogramma Obesitas moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn:

 • U heeft een BMI >30 ( Body-Mass-Index), evt. deelname bij BMI 25-30 mogelijk op eigen kosten;
 • Uw buikomvang is groter dan: mannen > 102cm, vrouwen >88cm;
 • U wilt gaan voldoen aan de NNGB ( *Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen);
 • U heeft een verwijzing via huisarts;
 • U verplicht zich tot deelname aan het volledige programma;
 • U vergoedt de kosten of controleert of uw aanvullende verzekering deze vergoedt.

De Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen: Om een goede gezondheid te behouden is het gewenst tenminste vijf dagen per week 30 minuten matig intensieve lichaamsbeweging te hebben. Voor kinderen, jongeren en mensen met overgewicht is het gewenste aantal minuten per dag tenminste 60.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens een uitgebreide intake zullen voor het programma relevante gegevens worden verzameld.
De intake bestaat hierbij uit een aantal vragenlijsten en een aantal fysieke testen.

Aan de hand van deze gegevens zal een op uw persoon afgestemd trainingsprogramma worden opgesteld waarmee u de lichamelijke trainingen kunt starten.
Naast de lichamelijke trainingen zult u tijdens het programma ook informatie ontvangen over voeding, gewicht en gezondheid.

Samen kijken we wat uw huidige voedingspatroon inhoudt en stellen we uw beweegniveau vast, en krijgt u informatie en ondersteuning om dit te verbeteren.

Het gehele programma heeft een duur van 52 weken, welke als volgt zijn onderverdeeld:

 • Week 1 Intake
 • Week 2-12 Coaching en training
 • Week 13 Coaching en hertest
 • Week 14-25 Zelfstandig trainen ( evt. op fitnessabonnement bij GOED)
 • Week 26 Coaching en hertest
 • Week 52 Hertest en outtake

Wat is het doel van ‘GOED op gewicht?’

Het gezamenlijk doel is om te komen tot een meer actieve leefstijl en het gewenste gewicht.
Dit vereist een blijvende gedragsverandering. Deze gedragsverandering, ofwel het inpassen van nieuwe activiteiten en voedingskeuzes in het dagelijks leefpatroon en/of het wijzigen van bestaande activiteiten vergt veel energie en doorzettingsvermogen van de deelnemers. Middels dit programma maken we u als deelnemer bewust van het nut en de voordelen van een actieve leefstijl en een gezond gewicht.
Op korte termijn zult u ervaren dat u zich fitter voelt en op de langere termijn neemt de kans op chronische ziekten af.

Door positieve feedback, interactie met andere deelnemers en het evalueren van uw doelstellingen en acties wordt u gedurende langere tijd begeleid, waardoor gewoonteverandering wordt geïntegreerd in het dagelijks leefpatroon. Wij willen met behulp van het programma wil vooral een GOED gevoel geven bij de deelnemers. Alleen als U positief bent over de ingezette veranderingen zal er ook op langere termijn sprake kunnen zijn van gunstige effecten.

Wij streven niet naar het hanteren van strakke diëten, op de lange termijn is dit niet vol te houden en wordt het doel “blijvend gezond leven” niet bereikt. Het programma beweegprogramma Obesitas gaat uit van het individu en de deelnemer wordt op een positieve manier begeleid bij het zetten van stappen naar een bevredigend en blijvend resultaat.

Concrete doelen zijn hierbij:

 • Na 3 maanden heeft de deelnemer zijn/haar individuele vooraf geformuleerde doelstelling gehaald, waarbij een minimale gewichtsreductie van 5 kg nagestreefd wordt.
 • Na een half jaar en na een jaar heeft de deelnemer de na een half jaar gerealiseerde gewichtsreductie minimaal behouden.
 • De deelnemer voldoet na 3 maanden aan de NNGB en weet dit na een half jaar en een jaar nog steeds vast te houden.
 • De deelnemer heeft zijn/haar levensstijl aangepast waardoor na 3 maanden op eigen kracht gemotiveerd gewerkt kan blijven worden aan het behoud van een actieve leefstijl en een meer gezond voedingspatroon.

Vergoeding

De kosten van het gehele beweegprogramma inclusief cursusboek, begeleiding en gebruik van de fitnessruimte bedragen 425 euro. We hebben contracten afgesloten met alle landelijke zorgverzekeraars maar ons beweegprogramma wordt maar door een beperkt aantal zorgverzekeraars vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Met Zilveren Kruis Achmea hebben we afspraken gemaakt over de vergoeding van ons beweegprogramma vanuit een aantal aanvullende polissen, zoals bijvoorbeeld de ‘compleetpolis, de ‘comfortpolis’ en de ‘amsterdam polis’. Bij andere polissen kan er een eigen bijdrage van 75 eu van toepassing zijn. U kunt in uw polis of op de website van uw eigen zorgverzekering vaak meer informatie vinden over de vergoedingen. Wij rekenen een verplichte eigen bijdrage van 25 euro, hiervoor krijgt u een stappenteller en een informatief boekje over voeding en calorieën.
NB Het is uw eigen verantwoordelijkheid om navraag te doen bij uw ziektekosten verzekeraar of de kosten van het beweegprogramma daadwerkelijk worden vergoed.

Therapeuten

Met vragen kunt u altijd terecht bij onze fysiotherapeuten en diëtiste van het “GOED op gewicht” beweegprogramma:

Fysiotherapeuten:

Fysiotherapeut Gerrie Burger GOED Amsterdam

Gerrie Burger

Fysiotherapeut Paul Dames GOED Amsterdam

Paul Dames

 

 

 

 

 

 

Diëtist:

Kim van Duivenvoorde - voeding en dieetadviezen

Kim van Duivenvoorde

Deelnemen?

Voor een intake kunt u zich aanmelden onder contact.
Zorg ervoor dat u hieraan voorafgaand contact heeft gehad met u huisarts waarbij u een verwijzing heeft gekregen voor deelname aan het beweegprogramma Obesitas.