‘GOED op Adem’ ons beweegprogramma COPD

(Chronische Obstructieve Pulmonale Disfunctie) Speciaal voor mensen met chronische bronchitis of longemfyseem (kortweg COPD) is in onze praktijk het beweegprogramma “GOED op adem” ontwikkeld. Tijdens het programma begeleiden onze fysiotherapeuten met specifieke deskundigheid op het gebied van COPD jou op een verantwoorde manier naar een actievere leefstijl. Ons beweegprogramma is gericht op het verbeteren/optimaliseren van jouw lichamelijke conditie, ademhalingsoefeningen en leren omgaan met COPD.

Voor wie is ‘GOED op Adem’ bedoeld?

Voel jij je benauwd bij inspanning? Heb je last van hoestbuien? Je denkt misschien dat het beter is om lichamelijke activiteit te vermijden en daarmee jouw benauwdheid te verminderen.
Het omgekeerde is echter waar! Het is juist extra belangrijk dat je beweegt.
Als je minder beweegt, krijg je juist eerder klachten en nemen jouw mogelijkheden steeds verder af.
Door training en begeleiding kun jij jouw lichamelijke conditie verbeteren, leren omgaan met COPD en als je angst hebt om te bewegen kun je die angst doen verminderen of kwijtraken. Bewegen geeft lucht!

Je komt in aanmerking voor deelname aan ons COPD programma indien:

 • De diagnose COPD is gesteld door de huisarts of specialist (GOLD klasse 1,2,3);
 • Als je niet optimaal functioneert ten gevolge van COPD;
 • Je hebt een verwijzing nodig van de longarts met daarbij de resultaten van de meest recente inspanningstest (fietstest) *.

* Als je niet onder behandeling van een specialist bent kun je in overleg met de huisarts worden verwezen naar de longarts.

Wat kun je verwachten?

Tijdens een uitgebreide intake zullen voor het programma relevante gegevens worden verzameld. De intake bestaat hierbij uit een aantal vragenlijsten en een aantal fysieke testen. Aan de hand van deze gegevens wordt er een individueel behandelplan opgesteld waarmee je de lichamelijke trainingen kunt starten. Afhankelijk van jouw situatie en persoonlijke behoefte kan er samenwerking plaatsvinden met onze diëtist en psycholoog voor aanvullende begeleiding.

Hoe ziet het programma eruit?

Het programma duurt een 6 maanden waarbij je 2x per week onder begeleiding traint in onze fitnesszaal. Daarnaast krijgt je een trainingsprogramma voor thuis mee.

Het gehele programma heeft een duur van 52 weken, welke als volgt zijn onderverdeeld:

Week 1           Intake
Week 2-12     Coaching en trainingen
Week 13         Coaching en hertest
Week 14-25    Zelfstandig trainen (evt. op fitnessabonnement bij GOED)
Week 26         Coaching en hertest
Week 52         Hertest en outtake

Wat is het doel van ‘GOED op Adem’?

De trainingsdoelen van het beweegprogramma: deelnemers aan het beweegprogramma hebben een actieve leefstijl die voldoet aan de NNGB en kunnen deze ook handhaven”.
Het beweegprogramma is gericht op:

 • bewegingsstimulering;
 • vergroten / onderhouden van fysieke belastbaarheid;
 • bestrijden van beïnvloedbare risicofactoren ( inactiviteit, overgewicht, hoge bloeddruk, verhoogde cholesterolspiegel).

De concrete invulling van het beweegprogramma wordt bepaald door jouw individuele trainingsdoelen en wensen. Er wordt rekening gehouden met de mate waarin je belastbaar bent en de training aankunt, of er ook andere aandoeningen of medicatie een rol spelen. Het beweegprogramma wordt je letterlijk op het lijf geschreven. De trainingsdoelen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • het ontwikkelen en onderhouden van een actieve leefstijl;
 • het vergroten van het maximale aerobe uithoudingsvermogen, jouw conditie;
 • het vergroten van de spierkracht in bepaalde spiergroepen;
 • gewichtsvermindering, bestrijden van hoge bloeddruk en verlagen van verhoogde cholesterolspiegel;
 • het aanleren of verbeteren van functionele activiteiten zoals bijv. traplopen.

Wij ondersteunen jou met positieve feedback en ook de interactie met andere deelnemers kan een enorme stimulans zijn. We evalueren jouw doelstellingen en activiteiten geregeld en je wordt gedurende langere tijd begeleid, waardoor gewoonteverandering kan worden geïntegreerd in het dagelijks leefpatroon. Wij willen met behulp van het programma vooral een GOED gevoel geven bij de deelnemers. Als jezelf de ingezette veranderingen ook als positief gaat ervaren kan er ook op langere termijn sprake kunnen zijn van gunstige effecten. Jouw kwaliteit van leven verbetert met een actieve leefstijl.
Je ervaart minder benauwdheid, krijgt meer uithoudingsvermogen en leert verantwoord bewegen.

Kosten

De kosten van het gehele beweegprogramma inclusief cursusboek, begeleiding en gebruik van de fitnessruimte bedragen 425 EURO. We hebben contracten afgesloten met alle landelijke zorgverzekeraars maar het beweegprogramma COPD wordt maar door een beperkt aantal zorgverzekeraars vergoed vanuit je aanvullende verzekering. Met Zilveren Kruis Achmea hebben we afspraken gemaakt over de vergoeding van ons beweegprogramma vanuit een aantal aanvullende polissen, zoals bijvoorbeeld de ‘compleetpolis, de ‘comfortpolis’ en de ‘amsterdam polis’. Bij andere polissen kan er een eigen bijdrage van 75 eu van toepassing zijn. Je kunt in jouw polis of op de website van jouw eigen zorgverzekering vaak meer informatie vinden over de vergoedingen.
NB: het is je eigen verantwoordelijkheid om navraag te doen bij je ziektekosten verzekeraar of de kosten van het beweegprogramma daadwerkelijk worden vergoed.

Therapeuten

Met vragen kun je terecht bij onze fysiotherapeut van het “GOED op adem” beweegprogramma:


Gerrie Burger

Deelnemen?

Voor een intake kun jij je aanmelden onder contact.
Of telefonisch contact opnemen met 020-4910120.
Zorg ervoor dat je hieraan voorafgaand contact heeft gehad met jouw huisarts waarbij je een verwijzing hebt gekregen voor deelname aan het COPD beweegprogramma.