FitKids in Amsterdam Noord   

Fitkids

Fitkids is een fitness- en oefenprogramma dat speciaal voor kinderen met een chronische ziekte en/of beperking is ontwikkeld door stichting FITKIDS. Er wordt getraind onder professionele begeleiding van een (kinder)fysiotherapeut in het splinternieuwe Ronald McDonald Centre in Amsterdam Noord.

Voor wie is fitkids?

Kinderen met verschillende chronische ziektes en beperkingen trainen samen in Fitkids.
Hierbij kan gedacht worden aan kinderen met diabetes, cystic fibrosis, reuma, astma, cerebrale parese, het syndroom van down of andere chronische aandoeningen. Ook kinderen met een algemene motorische achterstand mogen meetrainen bij Fitkids. De kinderen sporten samen met de kinderen van het al bestaande programma van GOED Schellingwoude ‘Vette Pret’ voor kinderen met overgewicht.

Wat kan ik verwachten?

Allereerst vind er een intake bij de kinderfysiotherapeut plaats. Hierin wordt besproken wat de individuele behoeften en mogelijkheden zijn van uw zoon/dochter met betrekking tot bewegen en sport.
Ook wordt de fitheid van uw zoon/dochter getest en wordt er met behulp van een specifieke vragenlijst gekeken naar het welbevinden van uw kind op diverse domeinen. Dan start het kind in de groep met de Fitkids-lessen. Hierin wordt er gewerkt aan het stimuleren en ontwikkelen van fitheid, conditie en zelfvertrouwen van de kinderen waarbij plezier en ontspanning voorop staat. Iedere les bestaat uit een half uur fitness en een half uur sport en spel. De kinderfysiotherapeut evalueert halverwege en aan het einde of de gestelde doelen bereikt worden in overleg met de ouder(s).

Wat is het doel van fitkids?

Een belangrijk doel van Fitkids is om de kinderen een nieuwe ‘life-style’ aan te meten waarbij veel bewegen vanzelfsprekend en leuk is. Het doel is dat het kind leert om ondanks zijn beperking of ziekte gewoon mee kan doen aan activiteiten en sport. De kracht van het project ligt in het feit dat kinderen instromen, maar na ongeveer een half jaar tot een jaar ook weer uitstromen naar een (aangepaste) sportclub in het Ronald Mc Donald Centre of elders. De kinderfysiotherapeut begeleidt uw zoon/dochter in wat er na Fitkids gedaan kan worden.

Aanmelden?

Denkt u dat FITKIDS iets is voor uw kind? Zowel de huisarts, kinderarts, jeugdarts als kinderfysiotherapeut kan kinderen doorsturen naar FITKIDS. Een kind kan ieder moment instromen.
Om uw kind aan te melden kunt u een mail sturen naar info@goedschellingwoude.nl of telefonisch contact opnemen met ons via 020-4910120.

Voor meer informatie kunt u kijken op de site van fitkids.

Het Fitkids team:

Wouter Lattmann
Hannie de Winde