Ergotherapeute Anna Curvers
Ergotherapeute Anna Curvers:
“Ergotherapie is er voor iedereen die belemmeringen ervaart bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.”

Ergotherapie in het kort

Ergotherapie stelt mensen in staat om dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet (meer) lukt door lichamelijke of psychische problemen.

Wat doet de ergotherapeut?

Een ergotherapeut kijkt samen met u naar de mogelijkheden om handelingen (weer) te kunnen uitvoeren. Het kan dan gaan om algemene handelingen als aankleden of eten, maar ook om specifieke handelingen die bijvoorbeeld nodig zijn om een beroep of hobby uit te oefenen.

Wanneer ergotherapie?

De ergotherapeut kan u helpen wanneer:

  • U problemen ervaart bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals bijvoorbeeld in de zelfzorg, het huishouden of op het werk
  • Er hulpmiddelen of aanpassingen nodig zijn in huis of op het werk, bijvoorbeeld beugels in het toilet, verwijderen van drempels, een rolstoel of een hoog/laagbed
  • Er training en hulpmiddelen (bijvoorbeeld aangepast bestek of aankleedhulpmiddelen) nodig zijn om zelfstandig dagelijkse activiteiten uit te kunnen (blijven) voeren
  • U bent gevallen of mogelijk een verhoogde kans op vallen heeft
  • Uw mantelzorger overbelast raakt door de zorgtaken die hij/zij heeft

Hoe en wat?

Ergotherapie Amsterdam-Noord heeft geen wachtlijst, en u heeft geen verwijzing nodig. Ergotherapie valt onder de basisverzekering.
NB uw eigen risico van 360 euro wordt wel aangesproken indien u dit nog niet heeft verbruikt.

Contact

Voor consulten ergotherapie kunt u rechtstreeks een afspraak maken bij Anna Curvers

Ergotherapeute Amsterdam Noord

mobiel: 06 31 50 08 88
email: anna@ergotherapieamsterdamnoord.nl
twitter: https://twitter.com/etadamnoord
website: http://www.ergotherapieamsterdamnoord.nl/