Beweegprogramma Hartfalen – Coronaire Hartaandoeningen

“GOED voor je hart” is een beweegprogramma voor mensen met coronaire hartaandoeningen en hartfalen. Tijdens dit programma krijg je professionele begeleiding van een fysiotherapeut bij de aanpak van jouw hartproblemen. Het beweegprogramma hartfalen wordt gehouden op onze locatie GOED Schellingwoude.

Voor wie is Beweegprogramma Hartfalen “GOED voor je hart” bedoeld?

Om in aanmerking te komen voor vergoeding bij deelname aan het beweegprogramma moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn:
Je hebt last van één van de volgende aandoeningen, of hebt deze doorgemaakt:

 • Stabiele AP-klachten ( Angina pectoris);
 • AMI (Acuut Myocard Infarct – hartinfarct);
 • Hartklep-operatie;
 • PCI (Percutane Coronaire Interventie- stentplaatsing);
 • CABG ( Coronairy Arterry By-pass Graft – by-pass operatie);
 • (Chronisch) Hartfalen ( NYHA-klasse I-II);
 • Je hebt eerder een poliklinisch revalidatieprogramma in het ziekenhuis doorlopen of krijgt gemotiveerde schriftelijke toestemming van jouw specialist voor revalidatie in ons centrum;
 • Je situatie is momenteel stabiel / er zijn geen recente of ernstige complicaties;
 • Je (h)erkent jouw eigen grenzen;
 • Je voldoet momenteel nog niet aan de NNGB*;
 • Je hebt toestemming en een verwijzing van de cardioloog, samen met de uitslag van een recente inspanningstest (niet ouder dan 3 maanden);
 • Je bent gemotiveerd om deel te nemen aan het gehele programma.

* De Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen: Om een goede gezondheid te behouden is het gewenst tenminste vijf dagen per week 30 minuten matig intensieve lichaamsbeweging te hebben. Voor kinderen, jongeren en mensen met overgewicht is het gewenste aantal minuten per dag tenminste 60.

Wat kun je verwachten Beweegprogramma Hartfalen?

Tijdens een uitgebreide intake zullen voor het programma relevante gegevens worden verzameld. De intake bestaat hierbij uit een aantal vragenlijsten en een aantal fysieke testen.

Aan de hand van deze gegevens wordt er een individueel trainingsprogramma opgesteld waarmee je de lichamelijke trainingen kunt starten. Afhankelijk van jouw situatie en persoonlijke behoefte kan er samenwerking plaatsvinden met een diëtist en psycholoog voor aanvullende begeleiding.

Het gehele programma heeft een duur van 52 weken. Er is niet iedere week een contactmoment. De weken zijn als volgt onderverdeeld:

Week 1         Intake
Week 2-12    Coaching en trainingen
Week 13       Coaching en hertest
Week 14-25  Zelfstandig trainen (evt. op fitnessabonnement bij GOED)
Week 26       Coaching en hertest
Week 52       Hertest en outtake

Wat is het doel van “GOED voor je hart”?

De trainingsdoelen van het beweegpogramma “GOED voor je hart” : Deelnemers aan het beweegprogramma hebben een actieve leefstijl die voldoet aan de NNGB en kunnen deze ook handhaven”. Het beweegprogramma is gericht op:

 • bewegingsstimulering;
 • vergroten / onderhouden van fysieke belastbaarheid;
 • bestrijden van beïnvloedbare risicofactoren ( inactiviteit, overgewicht, hoge bloeddruk, verhoogde cholesterolspiegel).

De concrete invulling van het beweegprogramma wordt bepaald door jouw individuele trainingsdoelen en wensen. Er wordt rekening gehouden met de mate waarin je belastbaar bent en de training aankunt, of er ook andere aandoeningen of medicatie een rol spelen. Het beweegprogramma wordt je letterlijk op het lijf geschreven. De trainingsdoelen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • het ontwikkelen en onderhouden van een actieve leefstijl;
 • het vergroten van het maximale aerobe uithoudingsvermogen, jouw conditie;
 • het vergroten van de spierkracht in bepaalde spiergroepen;
 • gewichtsvermindering, bestrijden van hoge bloeddruk en verlagen van verhoogde cholesterolspiegel;
 • het aanleren of verbeteren van functionele activiteiten zoals bijv. traplopen.

Wij ondersteunen jou met positieve feedback en ook de interactie met andere deelnemers kan een enorme stimulans zijn. We evalueren jouw doelstellingen en activiteiten geregeld en je wordt gedurende langere tijd begeleid, waardoor gewoonteverandering kan worden geïntegreerd in het dagelijks leefpatroon.
Wij willen met behulp van het programma vooral een GOED gevoel geven bij de deelnemers.
Als je zelf de ingezette veranderingen ook als positief gaat ervaren kan er ook op langere termijn sprake kunnen zijn van gunstige effecten.

Vergoeding

De kosten van het gehele beweegprogramma inclusief cursusboek, begeleiding en gebruik van de fitnessruimte bedragen 425 EURO. We hebben contracten afgesloten met alle landelijke zorgverzekeraars maar ons beweegprogramma wordt maar door een beperkt aantal zorgverzekeraars vergoed vanuit je aanvullende verzekering.
Met Zilveren Kruis Achmea hebben we afspraken gemaakt over de vergoeding van ons beweegprogramma vanuit een aantal aanvullende polissen, zoals bijvoorbeeld de ‘compleetpolis, de ‘comfortpolis’ en de ‘Amsterdam polis’. Bij andere polissen kan er een eigen bijdrage van 75 eu van toepassing zijn.
Je kunt in je polis of op de website van jouw eigen zorgverzekering vaak meer informatie vinden over de vergoedingen.
NB: het is je eigen verantwoordelijkheid om navraag te doen bij jouw ziektekosten verzekeraar of de kosten van het beweegprogramma daadwerkelijk worden vergoed.

Therapeuten

Met vragen kun je terecht bij onze fysiotherapeut van het “GOED voor je hart” beweegprogramma:

Paul Dames Fysiotherapeut - Beweegprogramma Hartfalen
Paul Dames

Deelnemen?

Voor een intake kun jij je via onze website www.fysiotherapie-goed-amsterdamnoord.nl aanmelden onder contact.
Of telefonisch contact opnemen met 020-4910120.
Zorg ervoor dat je tijdens deze intake beschikt over een verwijzing van jouw cardioloog, samen met de uitslag van een maximale inspanningstest waarvan de gegevens niet ouder zijn dan 3 maanden.

Wij werken GOED samen met Stichting Cardiologie Amsterdam.
(klik op het logo voor meer informatie)

logo cardiologie amsterdam